Mikroskopija krvi u tamnom polju

Radionica – Mikroskopija krvi u tamnom polju
Cilj radionice je obrazovanje!
Predstavljeni su osnovni koncepti potrebni za razumijevanje zdravlja i bolesti, poremećaji unutrašnjeg miljea, osposobljavanje polaznika za samostalni dijagnostički rad

- isključivo za osobe s medicinskim (pred)znanjima

- vrijeme održavanja i trajanje radionice po dogovoru 


Mikroskopija krvi u tamnom polju
(njem. Dunkelfeld Mikroskopie, engl. Darkfield microscopy)

- mala grupa, uvijek rad s mikroskopom, promatranje krvi sudionika, “learning by doing”
- napredovanje po sadržajima ovisno je o interesu i predznanju

Mikroskopija krvi u tamnom polju jednostavna je dijagnostička metoda, ali istovremeno potrebno je poznavati cijeli niz koncepata i informacija potrebnih za ovu vrstu dijagnostike.
Promatraju se različiti fenomeni koji se pojavljuju u krvi te “odmak” od optimalnog stanja.
Mogućnosti i ograničenja ove dijagnostičke metode.
Molim, svakako pročitajte tekst “Teorija o raku” (FREE DOWNLOAD) uključujući dodatak s fotografijama krvi.

Upoznavanje terminologije po dr. G. Enderlein-u u teoriji i praksi:
- ciklode:
osnovni endobionti u ljudskom organizmu: Mukor racemosus i Aspergillus niger
razvojni ciklusi, poremećaji miljea, značenje i interpretacija
- pojavni oblici u krvnoj plazmi:
protiti, mychiti, techiti, chondriti, bakterijske forme, filiti, “trombociti”, (makro-) (skleroidni-) simprotiti, simplasti, pseudokristali i drugi rjeđi fenomeni, značenje i interpretacija
- pojavni oblici, opažanje i procjena bijelih krvnih zrnaca
vrste, broj, pokretljivost, “punoća” i drugi fenomeni 
drugi pojavni oblici imunološkog sustava po G. Enderlein-u, značenje i interpretacija
- pojavni oblici i promjene stanja eritrocita
različite vrste “sljepljivanja”, razni drugi fenomeni, značenje i interpretacija
- osnove i principi djelovanja Sanum preparata
- preporučena literatura, preporučeni seminari u D i A
- osnove mikroskopiranja